neděle 23. prosince 2018

PF 2019


Milí přátelé, 
chtěl bych vám všem popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019, hlavně pak pevné zdraví a vždy někoho, kdo vám bude rozumět ☺
Váš Honza Veber