neděle 19. března 2017

Jeřáb popelavý a značení barevnými kroužky

    O článku, který by veřejnosti alespoň krátce přiblížil a možná i vysvětlil důvody, proč se jeřábi popelaví značí barevnými kroužky, jsem uvažoval už dávno, ale posledním impulzem byla tak trochu nepřesná informace u jedné fotografie jeřába na sociální siti a na kterou jsem tam v krátkosti reagoval.
    
Jeřábi popelaví, označeni barevnými kroužky
Proč vlastně?
   Odpověď je velmi jednoduchá. Ornitologové díky barevnému značení jednotlivých ptáků získají velmi cenné informace o pohybu toho kterého jedince na jeho pouti životem, neboť barevné kroužky, které "zdobí" jeho nohy, jsou velice dobře viditelné a dobrým dalekohledem i poměrně dobře čitelné. Unikátní barevná kombinace pak zajišťuje, že pokud je správně přečtena, nemůže dojít k záměně, což by celý systém značně komplikovalo. Jeřábi jsou ještě samozřejmě značeni klasickými hliníkovými ornitologickými kroužky kroužkovacích centrál jednotlivých zemí, to pro případ, že by o barevnou kombinaci či její část pták přišel.
  S barevným značením se začalo někdy kolem roku 1980, ale přesná data bohužel nemám k dispozici...

Jak to vypadá v praxi?
   Každá ze zatím čtrnácti zemí, které jsou v současné době do projektu zapojeny, používá "národní barevnou kombinaci", která se jeřábovi umístí na jeho LEVOU nohu, např. Česká republika používá kombinaci čteno od shora "bílá-červená-bílá" a na jeho PRAVOU nohu se pak umístí barevná kombinace "občanského průkazu"jedince. Hmotnost kroužku je řádově v gramech, takže tak velkému ptáku, jako je jeřáb popelavý, nečiní absolutně žádné potíže, čímž se snažím předejít otázce, zda to ptákovi nevadí 😉

Detail beravných kroužků z tvrzeného plastu

ICORA - co to je??
   Když už se "svět" rozhodl barevně jeřáby značit, potřeboval také místo, kde by se získané údaje shromažďovaly, vyhodnocovaly a byly i nadále k dispozici všem těm, kteří se do projektu jakýmkoliv způsobem rozhodli zapojit a tak vznikl projekt Internetbased Crane Observation Ring Archive, všem dobře známý pod zkratkou ICORA. V současné době obsahuje tato naprosto unikátní databáze údaje o více než 3. 350 jeřábích jedincích s celkovým počtem 90. 000 opětovných pozorování! Pokud by problematika kroužkování někoho blíže zaujala, může se podívat na oficiální stránky této databáze, stačí kliknout na níže zobrazené logo tohoto projektu ;-)

www.icora.de

Pomoci můžete i Vy...
 Při dnešním velmi rozšířeném používání všemožné pozorovací i fotografické techniky může s odhalováním života barevně značených jeřábů pomoci opravdu každý, kdo se jen trochu aktivně věnuje pozorování nebo fotografování přírody. Někdy jsou fotografie barevně značených jeřábů dílem opravdové náhody, několik informací o barevně značených ptácích jsem obdržel třeba od myslivců, kteří viděli dosud pro ně nepochopitelně označené jeřáby a nepřikládali tomu žádnou větší váhu. 
   Nalézt poraněného nebo uhynulého jeřába s barevnými kroužky může i zemědělec při polních pracech a tak by se dalo ve výčtu těch, kteří mohou pomoci, ještě pokračovat...
   A jak je to u nás?
   V České republice se věnuje výzkumu jeřábů celá řada odborníků, která je sdružena do Skupiny pro výzkum jeřába popelavého při České společnosti ornitologické. První jeřáb byl označen barevnými kroužky v červnu roku 2002 Lubošem Peškem, tehdy jako mládě. V roce 2014 má v databázi více než 80 pozorování, z toho asi 50 je jich ze zahraničí. Např. v roce 2005 byl pozorován na jednom z tradičních zimovišť na Pyrenejském poloostrově nedaleko jezera Gallocanta, zhruba 1650 kilometrů od místa kroužkování. Tolik veřejně dostupný dokument pod jménem Kominíček z roku 2014, který vydává Severočeská pobočka České společnosti ornitologické.

   Škoda jen, že odborníci všechna získaná data tak úzkostlivě střeží a není možno do databází volně nahlížet. Byla by to jakási forma odměny pro všechny ty lidičky, kteří v terénu pro tyhle "vědátory" ta data sbírají, ale to se obávám zůstane jen mým zbožným přáním :-) ...   Pokud se vám někdy při pobytu v přírodě poštěstí vidět barevně značeného jeřába, pokuste se o jeho fotodokumentaci nebo si alepsoň pečlivě zapište barevnou kombinaci na jeho OBOU nohou a své pozorování můžete poslat na adresu ring@kraniche.de
   Přeji vám všem v přírodě krásné jaro, ať už uvidíte tyhle krasavce nebo ne 😉 a potěšit se s nimi můžete i tady na fotobance
Váš Honza

 

Žádné komentáře:

Okomentovat